ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΔΒΜ1

Το Σπουδαστήριο παρέχει ως αδειοτοδοτημένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 /αρ. αδείας: 2101195) εκπαίδευση πληροφορικής σε βασικές και προχωρημένες δεξιότητες καθώς και σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με μεθόδους δια ζώσης ή τηλεκατάρτισης σύγχρονης /ασύγχρονης.

 

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα VOUCHER 600€

Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Eπιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτωθι ελεύθεροι επαγγελματίες

 

 • Οικονομολόγοι – Λογιστές
 • Δικηγόροι, ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή (Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές)
 • Ιατροί (όλων των ειδικοτήτων):
 • Οδοντίατροι
 • Νοσηλευτές
 • Ακτινολόγοι
 • Μικροβιολόγοι
 • Διαιτολόγοι
 • Λοιπό προσωπικό υπηρεσιών υγείας

 

 • Μηχανικοί (όλων των ειδικοτήτων)
 • Εκπαιδευτικοί (όλων των ειδικοτήτων)

 

 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου:
 • Ψυχολόγοι
 • Βρεφονηπιοκόμοι
 • Γεωπόνοι
 • Δασολόγοι
 • Ναυπηγοί
 • κλπ

 

(Δείτε εδώ το κείμενο της πρόσκλησης σε pdf)

βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας (δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ).

 

(Δείτε εδώ αναλυτικά τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης)

Τα γνωστικά αντικείμενα της πρόσκλησης είναι:

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με Σύγχρονα Λογισμικά και Εργαλεία.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε Λογισμικά της Πλέον Πρόσφατης Περιόδου.
 5. Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές/Ψηφιακή Υπογραφή – Ψηφιακά Πιστοποιητικά – Ψηφιακή Ανταπόκριση με το Δημόσιο / Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
 6. Τεχνικός Προγραμματισμού Έξυπνων Κτιρίων (Smart Buildings)
 7. Διαχείριση Έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνικές σε Ψηφιακό Περιβάλλον.
 9. Μέτρα Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων που Σχετίζονται με Χώρους Παροχής Φροντίδας Υγείας.
 10. Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Προώθησης μέσα από τη Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Marketing) με Σύγχρονα Εργαλεία και Mobile Εφαρμογές.

Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020

Παράταση αιτήσεων  (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α): 22/04/2020

Παράταση αιτήσεων (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β): 25/04/2020

 

Αφού ελέγξετε ότι ο κύριος ΚΑΔ σας είναι επιλέξιμος και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@zygounas.gr  για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη απορία.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  είναι :

 • Συμπληρωμένη Εξουσιοδότηση προς εμάς. Κατεβάστε την εδώ
 • Εκτύπωση από το TAXISNET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος
 • Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό ως 1ου Δικαιούχου του Λογαριασμού
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
 • Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν σε αρχεία μορφής .pdf, .doc, .jpeg ή φωτογραφίας από κινητό τηλέφωνο στη διεύθυνση : info@zygounas.gr

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποσκοπούν στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο, χωρίς γνωστικά ή ηλικιακά προαπαιτούμενα, δίνεται η δυνατότητα λήψης του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

 

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την παρακολούθηση θα είναι ύψους 600 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις μέσα στον Απρίλιο.

 

Έναρξη

20/04/2020

 

Διάρκεια

100 ώρες

 

Ωράριο

ελεύθερο ωράριο: η μελέτη γίνεται με ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ τηλε-εκπαίδευση στις ώρες και ημέρες που εξυπηρετούν τους ωφελούμενους

Αίτηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η συλλογή τους γίνεται σύμφωνα με την αίτησή και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή σας στο επιθυμητό πρόγραμμα κατάρτισης. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους, πλην των αρμοδίων κατά περίπτωση δημοσίων αρχών ή υπηρεσιών για τη διαχείριση του οικείου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για όσο χρόνο ορίζει η οικεία δημόσια πρόσκληση.

Πληροφορίες: 2102834976

Για οποιαδήποτε πληροφορία