Δυναμική
Εκπαιδευτική
διαδικασία
Επιλέγω Σπουδαστήριο. Κύκλοι προετοιμασίας χειμερινής-θερινής περιόδου για μαθήματα γενικής παιδείας και για ομάδες προσανατολισμού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φροντιστήριο β΄θμιας(μέσης) εκπαίδευσης Σπουδαστήριο

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΔΒΜ1

Δυναμική Εκπαιδευτική διαδικασία. Επιλέγω Σπουδαστήριο.
Κύκλοι προετοιμασίας χειμερινής-θερινής περιόδου για μαθήματα γενικής παιδείας και για ομάδες προσανατολισμού.

#VOUCHER600 ευρώ για επιστήμονες

Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Eπιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19.

Πληροφορίες: 2102834976

Για οποιαδήποτε πληροφορία